select language :

counter

Flexcell

ince film güneş panelleri

thin film solar panels

Flexcell on Paprec

Flexcell manufactures flexible, thin and lightweight photovoltaic (PV) modules, using its proprietary Very-High-Frequency plasma technology to deposit thin layers of amorphous silicon onto plastic substrates. Flexcell, kendi geliştirdiği çok yüksek frekans (Very-High-Frequency) plazma teknolojisi ile plastik alt tabaka üzerine ince amorf silikon tabakaları koyarak, esnek, ince ve hafif fotovoltaik (PV) modülleri üretir.
Owing to its highly flexible PV foil, Flexcell is able to deliver innovative solar chargers and to provide integration solutions for the building industry (Building Integrated Photovoltaics) and other applications. Kullanılan esnek PV tabaka sayesinde, Flexcell yenilik içeren solar şarj cihazları, inşaat sektöründe kullanılmak üzere yapı entegrasyon çözümleri (Building Integrated Photovoltaics) ve sair uygulamalar için çözümler sunabilmektedir.

Marine & Yachting : Sunslick

Deniz ve Yatçılık : Sunslick

Flexcell marine solar panels Sunslick flexible solar battery chargers are Sunslick esnek solar akü şarj cihazları

Outdoor, Sports & Utility : Sunpack

Doğa, Spor ve Destek : Sunpack

Flexcell Sunpack The Sunpack lightweight solar charger is Sunpack portatif solar şarj cihazları

Building integration

Yapı entegrasyonu

Flexcell manufactures flexible PV modules using amorphous silicon ("a-Si"), which has various advantages over glass-based modules: lower material cost per Watt peak ("Wp"), wider application versatility. Furthermore, Flexcell is not dependent on polysilicon supply, as amorphous silicon is produced directly from silane gas.

Flexcell'in amorf silikon ("a-Si") kullanarak ürettiği esnek PV modüllerinin cam bazlı modüllere göre çeşitli avantajları vardır: pik Watt ("Wp") başına daha düşük hammadde fiyatı ve daha geniş uygulama çeşitliliği. Ayrıca, Flexcell polisilikon arzına bağımlı değildir, amorf silikon doğrudan silan gazından elde edilir.

Flexcell makes PV modules an integral part of the building component, thereby significantly reducing the material and installation costs. Flexcell's lightweight and flexible characteristics enable it to be integrated with building materials of various shapes and sizes (resulting in BIPV products).

Flexcell PV modüllerini binanın entegre bir parçası haline getirerek malzeme ve enstalasyon masraflarını büyük öçüde azaltır. Flexcell'in hafiflik ve esneklik özellikleri çeşitli şekil ve boyutlarda yapı malzemeleri ile entegre edilmesine imkan vererek BIPV ürünleri oluşturur.

Flexcell roofing membrane

Diğer enerji ürünleri için enerji çözümleri sayfamıza bakın For other energy solutions see our energy solutions page