select language :
Türkçe English

counter

Spade

Spade Anchor

Spade anchor

Spade demirleri emsallerine göre daha yüksek tutma gücü sağlar, akıntı veya rüzgar etkisi ile dönen tekneyi taramadan tutar, tarama sınırına ulaştığında ise, en yüksek tutma gücünü sağlamaya devam eder, "bırak-tut" şeklinde, yani sekerek, taramaz. Spade anchors develop considerably higher holding power compared to other anchors of similar size. They also provide a more stable hold as the boat swings with the effects of wind and tide, without breaking out. Once their holding limit is exceeded, they will drag while continuing to provide their maximum holding power.

Kum, balçık ve çakıl için ideal olmakla beraber, her türlü zeminde üstün işlev görür. While ideally suited to sand, mud and gravel, they will provide good perfomance on virtually any ground.

Galvanize çelik (S) modeli standard modeldir, teknelerin büyük çoğunluğunda kullanılması doğru olacaktır. The galvanized steel (S) model is the standard model, and is suitable for the great majority of boats.

Aluminyum (A) modeli, hafifliğinin bir avantaj oluşturduğu durumlarda, örnek olarak, yarış teknelerinde veya elektrikli ırgat bulumayan durumlarda kullanılır. Demir'in tutma gücü ağırlığı ile değil, yüzölçümü ile orantılı olduğundan, aluminyum'un hafif olması sakınca teşkil etmez. The aluminium (A) model is suitable where its low weight constitutes an advantage, such as in racing boats or where there is no electric windlass. The holding power of the anchor, once it has set, is proportional to its surface area, hence, the low weight of the anchor is not a disadvantage.

Paslanmaz (X) çelik modeli ise, estetik görünümünün ve korozyon'a dayanıklılığının istendiği durumlarda kullanılır. The stainless steel (X) model is suitable where its appearance and resistance to corrosion are desired qualities.

Selection tables Seçim tabloları

Teknenizin boyuna ve tonajına göre Spade modelini seçin. Eğer teknenin boyuna ve tonajına göre farklı modeller çıkıyorsa, bunların büyüğünü seçin. Ancak, bu seçim tablosunun oldukça tutucu Fransız yönetmeliklerine göre düzenlendiğini gözönünde tutacak olursak, iki modelin sınırında, bir küçük boy'a inmenin sakıncası olmaması gerektiğini düşünebiliriz. Select the Spade anchor to suit your boat, by boat length and displacement. If you get different models by length and displacement, choose the larger model. However, it is worth keeping in mind that the table is derived from fairly conservative French regulations, consequently, it is probably safe to choose the smaller size if you are on the borderline.

Seçim tablosu 1 - galvanize çelik Selection table 1 - galvanised steel
tekne boat Spade modeli Spade model
boy length (m) tonaj displ.
(tonnes)
< 6.5 < 1 40S 5.5 kg.
< 7.5 < 2 60S 9.5 kg.
< 12.5 < 6.5 80S 15 kg.
< 16 < 12 100S 20 kg.
< 18 < 16 120S 25 kg.
< 20 < 20 140S 30 kg.
< 23 < 23 160S 35 kg.
< 23 < 26 180S 45 kg.
< 25 < 30 200S 55 kg.
< 30 < 40 240SQ 72 kg.


Seçim tablosu 2 - aluminyum Selection table 2 - aluminium
tekne boat Spade modeli Spade model
boy length (m) tonaj displ.
(tonnes)
< 6.5 < 1 40A 2.5 kg.
< 7.5 < 2 60A 4.5 kg.
< 10.5 < 4.5 80A 7 kg.
< 16 < 12 100A 12 kg.
< 20 < 20 140A 18.5 kg.
< 25 < 30 200A 26 kg.


Seçim tablosu 3 - paslanmaz çelik Selection table 3 - stainless steel
tekne boat Spade modeli Spade model
boy length (m) tonaj displ.
(tonnes)
< 6.5 < 1 40X 5.5 kg.
< 7.5 < 2 60X 9.5 kg.
< 12.5 < 6.5 80X 15 kg.
< 16 < 12 100X 20 kg.
< 18 < 16 120X 25 kg.
< 20 < 20 140X 30 kg.
< 23 < 23 160X 35 kg.
< 23 < 26 180X 45 kg.
< 25 < 30 200X 55 kg.Spade logo

Daha detaylı bilgi için Spade Anchor 'un kendi internet sitesine bakabilirsiniz

Have a look at the Spade Anchor web site for more information