select language :

counter

SunWare

Marine spec solar panels

Marin evsaflı güneş panelleri

SunWare solar panels


SunWare photovoltaic (PV) modules are designed specifically for marine applications, and are manufactured in Germany to exacting standards. SunWare fotovoltaik (PV) modülleri özellikle deniz uygulamaları için tasarlanmış olup, Almanya'da, en üstün kalite standardlarına uygun olarak üretilmiştir.

The highest efficiency PV cells are used, ensuring high outputs are achieved within compact dimensions. En yüksek randımanlı PV hücreleri kullanılarak küçük alanlardan yüksek enerji üretimi elde edilebilmiştir.

The SunWare range includes modules to suit 12 V or 24 V systems, ranging from 12 W to 70 W capacity. SunWare serisi 12 V ve 24 V sistemlere uygun, 12 W 'tan 70 W 'a kadar kapasiteli modelleri içerir.


Each SunWare panel is hermetically sealed to the elements, being encapsulated in Nowoflon plastic. Nowoflon is as clear as glass, but practically unbreakable and shatterproof, as well as being salt and sea water resistant. SunWare panelleri dış etkenlere karşı Nowoflon adında bir plastik malzeme ile hermetik olarak kapatılmıştır. Nowoflon, cam kadar ışık geçirgendir, ama kırılmaz ve parçalanmaz, aynı zamanda deniz suyuna ve tuza karşı da dirençlidir.

Each SunWare panel contains a 1 mm. thick stainless steel plate, for stability and strength. Her SunWare panelinin içinde stabilite ve sağlamlık için 1 mm. kalınlığında paslanmaz çelikten bir levha vardır.

SunWare modules on deck

SunWare modules can be mounted anywhere on deck, as long as they are on a firm surface, and can adapt to a degree of deck curvature. They can be mounted flush on a surface, unlike glass panels which need a ventilation gap of about 50 mm. SunWare modülleri güvertede herhangi bir sağlam yüzeye monte edilebilir, bir miktar eğime de uyum sağlar. Doğrudan yüzeye monte edilebilirler, buna karş cam panellerin altında 50 mm. kadar havalandırma payı bırakmak gerekir.

SunWare solar modules are safe to walk on, as they have a textured non-slip surface, and no sharp edges which may cause pain and damage if accidentally struck. SunWare güneş modüllerinin üzerinde güvenle yürünebilir, kaymayı önleyecek yüzeyleri vardır, ayrıca, kazara çarpılırsa acı ve hasar verebilecek keskin kenarları yoktur.FOX charge controllers

FOX şarj kontrolörleri

SunWare FOX various
SunWare FOX 320

You will also need a charge controller to manage the output from your solar panels, in order to charge your batteries efficiently and to prevent damage to your batteries by overcharging. Ayrıca, akülerinizi en randımanlı şekilde şarj edip, akülerinizi zaradan korumak için, güneş panellerinizin üretimini doğru olarak kontrol edecek bir şarj kontrolörüne de ihtiyacınız olacaktır.

SunWare FOX regulators
There are various models of charge controller,
  • to charge a single battery or multiple banks
  • with or without integral display
  • remote display units
  • current rating to suit generating capacity
Şarj kontrolörü modelleri arasıda seçim yapabilmek için şunlara karar vermek gerekir :
  • tek akü bankı mı, birden fazla akü bankı mı beslemek istiyoruz
  • bütünleşik ekran istiyor muyuz
  • ayrı ekran istiyor muyuz
  • kapasitesi, panellerimizin üretim kapasitesine yeterli olmalı